Nyheter i Vårby Gård
Ett år efter Rådslaget om Vårby Gårds centrum...
Resultat: Så här ser det nu ut i Vårby Gårds centrum.

Byggarbetsplats är vad det är. Skräp överallt. Det är ju bra att träden slagit ut och förtagit en del av bunkermuren mot tunnelbanan.

Vårby Gård har blivit något av öken. Träden har hamlats, skövlats. De sänder sina stympade skuggor över asfalten. Här andas uppgivenhet.
Vårby Gårds bunkermiljö, den är påträngande.
Vad har hänt med de 15 milionerna som skulle ändra detta?
Öken är det nog. Huddinge kommun satte upp en skylt.
Där beskrevs i stolta ordalag hur Vårby Gårds centrum skulle förnyas. Inget har egentligen hänt, förutom att skylten är borta. Stolparna står kvar. Och ogräset växer. Bänkarna är totalt trakasserade. Fontänen har återfått sitt trälock efter en något utdragen grävning runt fundamentet. Påminner om den ärvda gropen.
Begreppet som myntades av Hasse Alfredsson.

Vårby Gård 2007 06 04 / CES
Har du en nyhet du vill ha med på den här sidan, skicka ett mejl till: info@varbygard.net